Owl Carousel Example

Hafız Bursu

Hafız YetiştiriyorumArapça’da “korumak, ezberlemek” mânasındaki hıfz kökünden türemiş bir sıfat olan hâfız (çoğulu huffâz) sözlükte “koruyan, ezberleyen” anlamına gelip Kur’an’ın tamamını ezberleyene hâfız denilmiştir. Medreselerimizde hafızlık ve İslâmi ilimleri okuyan talebelerimize destek olarak tüm yeryüzünde cehaletin giderilmesi yolunda bir adım atabilirsiniz.

Amacımız medreselerimizde hafızlık ve İslâmi ilimleri okuyan talebelerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek isteyen, böylece bir alim, bir hafız yetiştirmek temennisinde bulunanlara bu hayırlı işte bir imkan sunmaktır.

Biz inanıyoruz ki her Müslüman evladı, İslam’ı en iyi şekilde öğrenme imkânına sahip olmalı. Kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, coğrafi ya da herhangi bir bireysel durumu eğitimine engel olmamalı. Beyazgül Derneği olarak hiçbir zaman ayrımcılığa yer bırakmaksızın İslami eğitim talep eden herkese bu imkânı sağlamayı, kendimize hedef edindik.Çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Müslümanlar olarak, diğergâmlık duygularımızı hep canlı tutmak ve neslimizi bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız. Bunun yanı sıra Müslümanların Ehl-i Sünnet çizgisinde varlığını devam ettirebilmesi için insanımızın, imanını ve İslam ahlakını koruması çok önemlidir. Bu yolda gösterilecek çabanın da ne denli büyük olduğu şüphesizdir.

Peygamber efendimiz “Kalbinde Kur’an’dan bir şey bulunmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir” buyurmuştur. (Tirmizi, Fezailü’l- Kur’an 18)


Medreselerimizde Hafızlık çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

İbtida (Hazırlık)Kur’an-ı Kerim;Yüzüne okuma becerilerinin arttırılması

Talim; Kur’an-ı Kerim’in tecvide uygun olarak okunması, ses bilgisi

Tecvid; Her harfin hakkını vererek ağızdan doğru bir şekilde çıkarılması

Meharic-i Huruf; Harflerin ağızdan çıkış yerlerinin öğretilmesi

Tashih-i Huruf;Harflerin doğru bir şekilde okunması

Yukarıdaki bu eğitimleri alan hafız adaylarımız hocaları tarafından Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme Cüzü ile 10 Aşr-ı Şerif ezberlemek sureti ile sınava tabi tutulur. Sınav neticesinde hafızlık yapmaya elverişli olan öğrencilerimiz medreselerimizin hafızlık bölümüne alınır.Hafızlık EğitimiEzber;Kur’an-ı Kerim’i belirli bir metodla ezberlemek

Kıraat;
Kur’an-ı Kerim’in farklı okunma çeşitlerinin eğitimi (ses eğitimi)

Pratik Arapça;Öğrencilerin Fasih Arapça ile konuşma becerilerinin arttırılması

Hüsn-ü Hat; Öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi yeteneklerinin arttırılması

Yukarıdaki bu eğitimleri başarı ile tamamlayan talebelerimiz, hafızlık icazetlerini alarak medreselerimizdeki bir üst seviye olan ve İslami İlimler alanındaki eğitimleri için Arapça Medreselerimize alınırlar.


Arapça MedresesiHafızlık icazetini alan talebelerimizin Arapça Medreselerindeki eğitimleri iki ana başlık altında verilmektedir.

İslami İlimler;Tefsir, Kelam, Belağat, Fıkıh, Siyer, Akaid, Hadis, Usul-ü Hadis, Usul-ü Fıkıh, Münazara, Mantık Osmanlıca

Arapça Dil Bilgisi;Sarf (Emsile, Bina, Maksud, İzi, Sadeni,) Nahiv (Avamil, Ecrümiye, Tuhfetül Avamil, İzhar, Suyuti, Halmakıd, Suzuruz Zeheb, Netayiç, Molla Cami

İbtida Eğitimi;Hafızlık ve son olarak Arapça Medresesi’nde eğitimlerini tamamlayan talebelerimiz, hocalarımız tarafından uygulanan sınavlar sonucunda icazetlerini alarak talebeliği bitirip, hoca olmaktadırlar.
Hafızlığın Önemi HakkındaHamd, kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan kitabı kuluna indiren ve onunla müminleri çok büyük mükâfatlarla müjdeleyip, onu hakkını vererek okuyanlara cenneti vadeden, diriliş gününe kadar da onu korumayı üzerine alan Allah’a olsun ki O: “Muhakkak ki o kitabı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz” buyurmuştur.

Hak Teala o kitabı kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde korumuştur. Kim onu ezberlemek suretiyle koruma şerefine nail olursa o, iki cihanda nimet verilenlerdendir. Burada onun korumasının kitaplarda, kasetlerde, satırlarda değil, bilakis kalplerde ve gönüllerde olması gerektiğine işaret vardır. Şayet böyle olmasaydı indirilmiş olanla, sonradan değiştirilip bozukluğa uğrayan birbirine karışırdı.

Bilhassa teknolojinin çok geliştiği, basım ve yayın tekniklerinin ilerlediği ve kasıtlı olarak Kur’an-ı Kerim’i tahrif ve hakikate muhalif olarak tevil etmeye çalışan düşmanların sayısının çok fazla arttığı bu asrımızda…


Neden hafız yetiştirmeliyiz?Geçmişten bugüne bu topraklar binlerce Kur’ân muhafızı hafız yetiştirmiştir. Allah’ın kelamını gönlüne nakşeden, onu rehber edinen ve rehber edindiği gibi diğer müminlere de öğretecek olan bireyleri yetiştirmeyi ümmete bir borç bilerek başladık bu yola. Bir çocuk Kur’ân ile ne kadar erken tanışırsa o kadar şanslıdır. Çünkü o Kur’ân onun en önemli rehberi olacaktır. İslam ilmi ile yetişen çocuklar geleceğimizin temennileridir. Müslümanlar olarak neslimizi Kur’ân’ ın nuru altında yetiştirmek yapacağımız en güzel sevap, bırakacağımız en değerli izdir fani dünya için. Bu yolda bize yürekten inanan gönüllülerimizin destekleriyle hafızlık çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Projemizin Amacı;Hafızlık ve İslami ilimleri okuyan öğrencilerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek, bir alim ve hafız yetiştirmek isteyenlere bu hayra ortak olma imkanı sunmaktır.

Projemizde İzlediğimiz Yol;Medreselerimiz kendini İslam’a adamış hocalarımızın liderliğinde yüzlerce yavruyu ilim ve irfan ile yetiştiriyoruz. Çünkü bizim kitabımız “Oku!” emri ile başlar. Sevgili Peygamberimizin ilme verdiği önemi hadislerinden aşikardır.

“İlim öğrenmek kadın-erkek herkese farzdır.” “Kim ilim talep ederse; bu işi geçmişteki günahlarına kefaret olur.”

Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerde Kur’an’ın öğrenilmesi ve başkasına öğretilmesi teşvik edilmiştir. Bu rivayetlerin en kapsamlısı, “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir”

Bu hadisleri kulağına küpe eden hocalarımız sağladığımız her eğitimde olduğu gibi hafızlık eğitimini de incelikle veriyorlar. Çünkü bir hafızın yetişmesi kolay değildir, zaman ve emek ister. Hem öğrenen, hem öğreten için meşakkatli fakat kutlu bir yoldur. Öğrenci öncelikle Kur’ân okumayı öğrenir ve seri okuma alışkanlığı kazanır. Ezberlenecek ayet ve sureleri sık sık tekrarlar. Tekrar çalışmasının yapıldığı yer zaman çok önemlidir. Çünkü ezber yapmak için her türlü gürültüden uzak sakin ve huzurlu bir ortam gerekir. Medreselerimizde çocuklarımızın tuttukları kalemden yazdıkları kağıda, giyecek ve içeceklerine kadar her ihtiyaçlarını siz gönüllülerimizin desteği ile sağlıyoruz ki onların ilim ve irfan öğrenmekten başka dertleri olmasın. Beyazgül Derneği çatısı altında huzurla yetişen çocuklar bu sayede eğitimlerine odaklanıyorlar. Bu imkanları onlara sağlamamızda emeği geçen hayırseverlerimizden Allah bin kere razı olsun.Öğrencinin Bursunu Nasıl Üstlenebilirim?Bir hafız adayının elinden tutmak isteyen hayırseverlerimiz derneğimizi bizzat ziyaret ederek , 0212 557 0 571 nolu telefon numaramız dan bize ulaşarak ya da Web sitemizi üzerinden online bağış sistemi ile katkılarını sağlayabilirler. İlk hafız ödemesi akabinde hangi öğrenciye destek sağladıklarına dair öğrenci belgesi kendilerine ulaştırılır.

Mahmud Efendi hazretleri’nin ilim hakkındaki sözleri;

“Ey talebeler! Sizler, kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları, direksiz kubbenin direklerisiniz.”

“Ömrümden üç nefesim kalsa size okuyun, okuyun, okuyun derim.”

“Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi yapın”

“Sizin yerinizde olsam bu sabah kahvaltı yapmadan ilme başlardım.”

“Boğaz köprüsünü alelâde marangozlar, demirciler yapabilir mi? Büyük mühendisler, büyük mimarlar lazım. İşte bu din köprüsünü de küçük hocalar yapamaz, büyük âlimler lazım.”

“Kur’an-ı Kerim’i okuyanlar, okutanlar, onu ezber yapanlar her daim zengindirler. Asla ve asla mağdur olmazlar, hakir olmazlar, zelil olmazlar. ”

“Açalım gözümüzü, dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim. Yıldızlarını yetiştirelim de gidelim. Dünyayı aydınlıkta bırakalım.”


Hafız Bursu

Hafız Bursu (Yarım)

Talebeye İkram

  • 100 ₺
  • 250 ₺
  • 500 ₺
  • Diğer

Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim